Pomnik Legionistom Bohaterom Ziemi Cieszyńskiej Chętnym do wsparcia Społecznego Komitetu Odbudowy funduszami na wykończenie Pomnika Legionistom Bohaterom Ziemi Cieszyńskiej 
i jego otoczenia podajemy numer konta w Banku Spółdzielczym w Cieszynie :


98 8113 0007 2001 0176 2231 0001 
z dopiskiem 
POMNIK.