Paweł Kubisz     DUKATY Z RULONU CIERPKICH LAT Wiersze – 1962/68

III.

MARSZRUTA

Tragarze krzywdy, podnoszę nahaj
Z haftu strof sztandar, marszrutę buntu,
Z miast, wsi i stolic protestu bagaż –
Salwę w terkocie ze wszystkich frontów!
... Północ się ściele, ogarek świecy
Z otwartą trumną o dzień się sprzecza,
Kipi z rąk topór, skomli gniew mieczy
... Becha żołnierzu, dwudziestolecie!

Toast demiurgów uderza w kielich
Z rozlanym winem splamionych dziejów,
Umiera prawda stytłana w bieli...
Zdycha i prycha pociąg na szynach,
Wagony-widma: kur zdradę pieje
Ziemię bez nieba, świat bez ojczyzny!
... Przebacz, że ginę, raz jeden żyłem
Na twardym korcie trudnych nadziei.

Z Nankerem w Nysie mapę narysuj!
... Szpilberg i Szoproń – świadek Oszelda,
Strzał w mózg Turonia – świadek z Kijowa,
Śmierć Arki Bożka – świadek z Opola,
Urna lżeń Śliwki – świadek z Cieszyna ...
Sponiewierani nie wstaną z kolan,
Polska Ostrawa sczezła w Ostrawie.
Trwa sąd w Kapturach i Natolinach,
Stalinogrodach, Kultoostrawach,
Estebegumnach, Ubegranicach ...
I z Ferdą Królem ta łaźnia krwawa,
Zgnój się górniku w Dziećmorowicach!
Bankiet aniołów z grzeszną tonsurą
Ciurli na trumny wieniec uryny!
Z baletem klepsydr  współbrzmi ponuro
Chichot szalbierców w Śmiesznocieszynach ...
Europejski magazyn szkiców:
Rozbiór Drzymały wozów na nice,
Judaszopiłat w Azefowicach,
Spektakl kuglarzy – bankrot i burda,
Proklamowana rzeź wszystkich Kurdów!

- Śmierć autochtonom! ... jadą kowboje!
Śląsk w hurmie krzywdy i krzywd ulewa,
Awans wyroków w stu sercach dzwonów
Falę i powódź Odra rozlewa:
Maćków w Ostrawie, Sosnowiec w Pradze
Z Kukluksklanowic i Dallas władzę,
Swojskie Gestapo, ENESZet z Wehrmachtu,
Linoskoczkowych w lot towarzyszy!
Z każdej przygody, zbrodni i paktów,
Ten chlebek z masłem – to on, opryszek
I dyktatorska sława na wrotkach!
W stolicach świata ciągle na tronach
Komedianckich klanów korona!

Tragarze krzywdy dla was ten nahaj,
Haft strof i sztandar, protest i salwa
I ten ogarek świecy nad trumną
Tlący. Tlił będzie! Dnia nie zapomni
Budzić współczesnych, wołać potomnych
Dwudziestowiecza, dwudziestowiecza!

* * *

 

Spis Treści    www.zaolzie.org